Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Om Fredriks

Fredriks as har alltid vært et typisk håndverkspreget bakeri & konditori og bærer av gamle familietradisjoner innen faget.

 

Historikk om Fredriks AS 

Fredriks ble opprinnelig startet av bakermester Alfred Delin Fredriksen.

Han kom fra Karmøy som ung mann til Stavanger. Utdannelsen som baker fikk han hos bakermester Torgersen. Dette bakeriet var lokalisert på Værket (hjørnet mellom Verksgata og St. Hans gata).
Han giftet seg med mesterens datter Sara. Året 1899 startet de sammen sitt eget bakeri i Normannsgata 38. Fredriks har i alle disse år holdt til der. Alfred Delin Fredriksen døde 1936.

alfredsara.jpg

Alfred Dehlin Fredriksen & konen Sara

nmgt38.jpgNoen år før dette var Fredriks overtatt av hans eldste sønn Alf Fredriksen. Sammen med sin kone Ellen, drev de bakeriet frem til et vel ansett bakeri og konditori i Stavanger. Alf Fredriksen døde 1967. Sammen med sine to sønner Alfred og Åge Fredriksen drev Ellen firmaet videre.

Både butikk og produksjon er fremdeles lokalisert i Normmannsgt.38  


I 1979 ble Fredriks omdannet til aksjeselskap. Sammen med sin kone Else Marie overtok Åge Fredriksen Fredriks as i 1992. Åge Fredriksen  døde i 1994.

Fredriks as drives i dag av Alf Inge Fredriksen og hans kone Inger-Johanne. 

Idag har Fredriks 2 utsalg i Stavanger. Hillevåg og Storhaug,samt egen nettbutikk.

Fredriks første svendebrev

Svendebrev

Alfred Fredriksen der er født i Vigsnes den 3.5.77 og som ifølge Kontrakt af_____har udstaaet 3 Aars Læretid hos Bagermester T. Torgensen har i dag for undertegnede_____af Magistrat og Formandskab i Henhold til Haandværksloven af 15de Juni 1881 og Kongelig Plakat af 18de December 1882 opnævnte Mænd forevist Svendeprøve, bestaaende i fuld Bagning og udviste arbeider fuld Dygtighed i Faget.

Da den foreskrevne Pròve af ham paa tilfredsstillende Maade er aflagt, saa er det, vi herved overensstemmende med den af os fòrte Protokol erklære ham for Svend at være i Bager Haandværket og meddele ham nærverende Svendebrev.
Det bemærkes at Hr_____har sògt_____offentlige Tegneskole og erholdt saadant Vidnesbyrd.

Stavanger den 28.4.1898
Chr. Aadnesen Anders Haugen D.D Ogna

Sist oppdatert 30.12.2016 kl. 10:52

© 2023 Fredriks AS

Logg inn